Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach jest samorządową instytucją kultury, która działa na terenie miasta i gminy Szczekociny od 1975 r. Naszym podstawowym celem jest inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej, realizacja zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, a od 2011 r. także w zakresie spo- rtu i rekreacji. Działalność MGOKiS ma charakter wielokierunkowy i prowadzona jest zgodnie z potrze- bami mieszkańców. Zgodnie ze statutem, naszym podstawowym celem jest prowadzenie wielokie- runkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja lokalnych inicjatyw kul- turalnych i sportowych w kraju i za granicą.

        

 

 
 
wersja elektroniczna "Echa Szczekocin":
https://mgokisszczekociny.pl/kultura/echo-szczekocin.html
 **************************************************************

Dożynki: wspomnienia

lata 2010-2019

Koniec sierpnia początek września to okres, w którym rolnicy składają podziękowania  Bogu za zebrane plony nazywane Dożynkami. W dawnej Polsce obchodzono je już w XVI wieku, kiedy rozwinęła się gospodarka   folwarczno-dworska. Właściciele ziemskich majątków urządzali je dla żniwiarzy w nagrodę za zebrane plony i pracę. W tym obrzędzie dożynek chleb i sól symbolizują dary ziemi, które mają zapewnić urodzaj i dostatek. Jednak najważniejsze miejsce zajmował wieniec dożynkowy, który symbolizował wszystkie zebrane plony. Tradycyjnie wieniec wiły najlepsze żniwiarki ze wszystkich rodzajów zbóż, były różnego kształtu i wielkości ozdobione kwiatami i wstążkami.

Ten piękny obyczaj przetrwał do dziś obchodzony różnie w poszczególnych regionach Polski. W tym roku ze względu na pandemię COVID – 19 rolnicy z udziałem władz lokalnych składali podziękowania na uroczystych Mszach Św.

Wszystkim rolnikom składamy podziękowania za ich pracę włożoną w zebranie płodów rolnych  i życzymy im zasłużonego wypoczynku.

Zapraszamy do obejrzenia wspomnień fotograficznych uroczystości dożynkowych w gminie Szczekociny z lat 2010-2019.

Zdjęcia wykonała: Anna Wtorek, Urszula Pytlarska

Materiał opracowali:  Maria Gierczycka, Sławomir  Sędela